Valikko

Tuula Haatainen

Tasa-arvon Suomi

Suomea on pidetty tasa-arvon mallimaana, ja tasa-arvon eteen on tehty vuosien aikana kovasti työtä. Kuitenkin viime vuosina on Suomi ottanut takapakkia tasa-arvoasioissa ja mm. putosi EIGE:n tasa-arvo indeksilistalla kolmanneksi; syynä tähän olivat naisten poliittisen vallan väheneminen ja epätasaisesti jakautunut ajankäyttö (naiset käyttävät Suomessa miehiä reilusti enemmän aikaa palkattomaan hoivatyöhön ja kotitöiden tekoon.)

Lisäksi Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta on hälyttävän yleistä, myös seksuaalisen häirinnän laajuutta valotti #metoo somekampanja. Nämä kaikki edellä mainitut tekijät vain vahvistavat sitä, että tasa-arvotyö Suomessa on vielä kesken.

Tilaisuudessa voidaan järjestää paneeli, jossa eri-ikäiset, erilaisista taustoista tulevat ihmiset keskustelevat tasa-arvosta, sen kehityksestä ja epätasa-arvosta Suomessa. Mitä kehitettävää Suomen tasa-arvopolitiikalla on? Millainen on tasa-arvon Suomi?

Mukaan keskusteluun voidaan ottaa myös #metoo- kampanja ja keskustella seksuaalisen häirinnän muodoista ja miten sitä pystytään vähentämään. Keskustelun aiheeksi voidaan ottaa myös Suomessa korkeat väkivaltatilastot, ja miten erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy paljon. Miten tämä voitaisiin estää? (Mukaan juuri esimerkiksi ensi- ja turvakotien liitto, tyttöjen talo jne.)