Valikko

Tuula Haatainen

Tasa-arvoinen yhteiskunta on kaikkien etu

Sain kysymyksen: ”Nostat presidenttiehdokkaana esiin mm. feminististä ulkopolitiikkaa. Oletko unohtanut meidät miehet kokonaan?” Tähän on helppo vastata: en todellakaan. Poikien ja miesten ongelmat näkyvät yhteiskunnassa monin tavoin. 

Nuorisobarometrin mukaan nuorten miesten omat unelmat ovat hyvin perinteisiä. Useat heistä haluavat työn, perheen ja oman asunnon.  Monelle nuorelle miehelle todellisuus on kuitenkin toinen – noin joka viides alle 25-vuotias nuori mies on koulutuksen tai työelämän ulkopuolella.

Kaksi kolmasosaa 15–29-vuotiaiden ikäluokan syrjäytyneistä nuorista on miehiä. 15-vuotiaiden nuorten oppimistuloksia mittaavassa PISA-tutkimuksessa suomalaisten poikien suhteellinen osaaminen on heikentynyt. Joka kahdeksas peruskoulunsa päättävä poika ei omaa riittävän hyvää lukutaitoa selviytyäkseen jatko-opinnoista.

Poikia on tyypillisesti ollut sijoitettuina kodin ulkopuolelle hieman enemmän kuin tyttöjä. Teini-iässä huostaan otetut pojat, jotka ovat olleet monessa sijoituspaikassa tai laitoshoidossa, ovat yksi merkittävä syrjäytymisen riskiryhmä. Heistä suurin osa on vielä nuorina aikuisina vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta. Työttömänä tai eläkkeellä heistä oli joka neljäs.

Miesten elinajanodote on naisia lyhyempi. Tietyt terveydelliset ongelmat kasautuvat miehille.

Tällaisten ongelmien taklaamiseen löytyy kuitenkin keinoja. Muutos on aloitettava ajoissa. Yhteiskunnan on toimittava syrjäytymistä ennaltaehkäisevästi. Tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja hyvää elämää luodaan jo lapsuudessa. Nuoria auttavat parhaiten palvelut, joihin voi vain marssia sisään ilman ajanvarausta ja leimautumisen pelkoa. Oikea-aikainen tuki on äärimmäisen tärkeää.

Perhevapaiden tasapuolisempi jakautuminen ja esimerkiksi suunnatut terveystarkastukset ovat hyviä käytäntöjä, joiden avulla voidaan tukea aikuisten miesten hyvinvointia.

Feministisen ulkopolitiikan lähtökohta on ongelmien juurisyiden tunnistaminen, korjaaminen ja yhteiskunnan muutosvoimien tukeminen. Myönteinen tasa-arvokehitys niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa edistää myös miesten hyvinvointia ja oikeuksia.

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa on kaikkien hyvä elää. Tästä syystä olen esittänyt parlamentaarista työryhmää selvittämään tasa-arvokehitystä Suomessa. Se on myös miesten etu.