Valikko

Tuula Haatainen

Nyt herätys: Suomessa vakavia ihmisoikeusongelmia

Suomessa perustuslaki takaa, että ihmisarvo kuuluu kaikille. Perustuslain mukaan olemme yhdenvertaisia, tärkeitä ja tasa-arvoisia.

Kansainvälisessä vertailussa ihmisoikeustilanteemme on hyvä, mutta valitettavasti kehityksen suunta on viime vuosina ollut huono. Asiasta ovat joutuneet huomauttamaan sekä YK:n ihmisoikeusneuvosto, eduskunnan oikeusasiamies että monet ihmisoikeusjärjestöt.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta ovat merkittäviä ihmisoikeusloukkauksia Suomessa. Asianosaisiin se jättää syvät arvet. Monissa tapauksissa väkivalta olisi estettävissä tai sen kierre katkaistavissa. Viranomaiset saavat usein vihjeitä väkivallan uhasta, mutta voimavarat eivät riitä tilanteeseen puuttumiseen. Uhripalvelumme, esimerkiksi turvakodit, ovat vakavasti aliresursoituja.

Monien vähemmistöjen oikeudet toteutuvat puutteellisesti Suomessa. Vammaisten osallistumisessa, itsemääräämisoikeudessa ja mahdollisuuksissa työmarkkinoilla on parannettavaa. Lastensuojelumme on aliresursoitua. Syrjäytyneiden nuorten määrä on äärimmäisen huolestuttavalla tasolla ja erityisesti nuorten miesten ja poikien tilanne on vakava.

Oikeusprosessimme ovat liian hitaita ja terveyspalveluihin pääsy on hidasta. Mielenterveyspalveluita, erityisesti ennaltaehkäisyä, ei ole riittävästi tarjolla. Maahanmuuttajien kotouttamisessa on parantamisen varaa. Kaikki me tiedämme häpeällisiä esimerkkejä vanhuksien makuuttamisesta laitoksissa tai jättämisestä kotiin heitteille.

Epäkohtien lista on pitkä. Monet ongelmat ovat rakenteellisia, eikä niitä edes mielletä ihmisoikeusongelmiksi. Suomi on sivuuttanut olankohautuksella YK:n ihmisoikeuskomitean moitteita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessakin yhteiskunnan eriarvoistuminen ja eriytyminen haurastuttaa turvallisuuttamme sisältäpäin. Tämä on häpeällistä.

Kaikissa olosuhteissa meidän on pidettävä kiinni oikeusvaltiosta, ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamisesta. Perustuslakiimme kirjatun ihmisarvon puolustaminen ei ole ääripää.