Valikko

Tuula Haatainen

Nuorten puhe SDP:n puoluevaltuustossa 18.11.

“Hei”, meillä on tehtävä. 

Meidän on pysäytettävä ilmastonmuutos. 

Ilmastonmuutos on meidän ja koko ihmiskunnan suurin haaste ja turvallisuusuhka. Meillä on vain yksi maapallo ja on meistä kiinni millaisena jätämme sen seuraaville sukupolville. Myös tulevan presidenttimme velvollisuutena on toimia kaikin keinoin, jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä.

Ilmastonmuutoksen suurin aiheuttaja on kulutuskulttuurimme, joka ilmenee ennen näkemättömänä luonnonvarojen riistona. Meillä täällä huoneessa olevilla on melkein kaikkea, mutta kehityksen hyödyt ja haitat eivät jakaudu tasaisesti. Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät eniten kehittyvien maiden köyhät. He kohtaavat äärimmäiset sääolosuhteet, nälänhädän ja taistelun niukoista resursseista, vaikka ovat vähiten osallisina aiheuttamassa ääriolosuhteita ja ilmaston lämpenemistä.

“Minä haluan presidentin, jolla on sydäntä sanoa, että jokaisella on oikeus elää turvallista ja hyvää elämää.”

Ilmaston lämpeneminen jo parilla asteella on suuri uhka meidän kaikkien hyvinvoinnille. Mekään emme täällä pohjoisessa välty ilmastonmuutoksen seurauksilta. Meille suomalaisille tärkeä arktinen luonto on erityisen herkkä ilmaston muuttumiselle. Ympäristön kärsiessä olemme vaarassa menettää ison osan kansallista identiteettiämme.

“Minä haluan presidentin, jonka sydän sanoo, että maapallo on meillä vain lainassa lapsiltamme.”

Tulevaisuudessa yhä useampi ihminen joutuu jättämään kotinsa oman maan muuttuessa elinkelvottomaksi. Miljoonat ihmiset joutuvat pakenemaan ja etsimään ruokaa sekä turvaa, mutta ennen kaikkea toivoa tulevaisuuteensa. Muurit ja vahtikoirat aitojen vieressä pysäyttävät hädänalaiset ihmiset, mutta eivät ilmastonmuutosta.

“Minä haluan presidentin, jonka mielestä rajat on tehty rikottaviksi ja muurit murrettaviksi.”

Presidentin tehtävänä on johtaa Suomea aktiivisesti osallistumaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen sekä osoittaa kansainvälistä johtajuutta ilmastonmuutoksen torjumisessa. Suomella on mahdollisuus ja velvollisuus näyttää esimerkkiä. Meidän on vähennettävä päästöjä ja puututtava ruokahävikkiin. Suomen pitää panostaa tutkimukseen ja koulutukseen ja vaatia muiltakin mailta enemmän.

“Haluan presidentin jolla on sydäntä sanoa, että kansainvälinen yhteisö pystyy parempaan.”

YK:n Agenda 2030 mukaisesti ihmisillä on oikeus turvaan, puhtaaseen veteen ja ruokaan sekä lämpöön ja kotiin.  Näitä oikeuksia meidän tulee puolustaa. Oikeudet hyvinvointiin, itsemääräämiseen ja demokratiaan ovat arvoja, joita me Suomessa arvostamme korkealle.

Haluan presidentin, jolla on sydäntä sekä rohkeutta puolustaa näitä oikeuksia.

—–

Suomi ei olisi Suomi ilman rohkeita feministejä. Niitä ihmisiä, jotka saavuttivat yleisen äänioikeuden, säädystä ja sukupuolesta riippumatta. Suomi on ollut tasa-arvon edelläkävijä monessa asiassa. Tasa-arvo ei ole kuitenkaan valmis. Ei Suomessa eikä maailmalla. Siksi tarvitsemme tekoja, jotka murtavat sortavia rakenteita. Meidän täytyy sanoa ei rasismille, sovinismille ja seksismille. Meidän pitää puolustaa heitä jotka tarvitsevat puolustajaa.

“Minä haluan presidentin, joka on rohkeasti feministi”

Feminismi on tasa-arvoa, liberaalia demokratiaa ja oikeusvaltion vahvistamista. Feministinen ulkopolitiikka on ennen kaikkea turvallisuusstrategia, sen idea lähtee tasa-arvon vakauttavasta vaikutuksesta. Feminististä ulkopolitiikkaa on parantaa naisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntien rakentamiseen. Kyse ei ole vain tyttöjen ja naisten oikeuksista vaan laajemmin ihmisoikeuksista. Feministinen ulkopolitiikka on ulkopolitiikan kovassa ytimessä.

“Minä haluan presidentin, jolle naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia.”

Moni meistä pelkää enemmän kuin ennen. Usko tulevaisuuteen on heikentynyt. Kehitysavun leikkaukset, levottomuudet ja konservatiiviset poliittiset liikkeet maailmalla asettavat erityisesti naiset yhä haavoittuvampaan asemaan. Meillä Suomessa vihapuhe, häirintä ja ahtaat käsitykset naisen roolista korostavat, kuinka tärkeää feministinen politiikka on. Se millaiseen perheeseen synnymme, kehen rakastumme tai mitä sukupuolta edustamme ei saa määritellä ihmisarvoamme. Vahvan yhteiskunnan tehtävä on yhdistää ihmisiä, ei erottaa.

“Minä haluan presidentin, jolle tasa-arvo ei ole vain slogan”

—-

Suurvaltojen harjoittama itsekeskeinen politiikka on vaarallista ja tilanne vaatii rauhanvälitystä ja ratkaisuja. Rauhan ylläpitämiseksi tarvitsemme aktiivista diplomatiaa. Suomen tulee allekirjoittaa ydinasekieltosopimus. Meidän täytyy edistää tasa-arvoa kansainvälisillä foorumeilla ja Suomen pitää aktiivisesti tarjota osaamistaan rauhanneuvotteluissa. Tasa-arvo, kestävä kehitys ja demokratia ovat todellisia lääkkeitä turvattomuudelle.

“Minä haluan presidentin, jolle diplomatia on kaiken a ja o”

Globaali pakolaiskriisi vaatii yhteisiä ratkaisuja. Liian monet ovat joutuneet jättämään kotinsa konfliktien seurauksena. On väärin käännyttää ihmisiä turvattomille alueille. Inhimillisyys ei ole ääripää. Rajojen sulkeminen ei ole vaihtoehto. Meidän pitää saada aikaan kestäviä yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka antavat kaikille mahdollisuuden elää turvassa. Euroopan maiden on kannettava vastuunsa yhdessä ja meidän on tuettava pakolaisten lähtömaita paikallisen demokratian ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.

“Minä haluan presidentin, joka katsoo kauas mutta näkee myös lähelle”

Yhä useammin jäämme omiin kupliimme, se heikentää ymmärrystä toistemme maailmankuvista. Empatia ja solidaarisuus ovat peruspilareita vahvan yhteiskunnan rakentamisessa. Luottamus toisiimme ja ympäröivään maailmaan on hyvinvointiyhteiskuntamme pohja. Vastakkainasettelu on riski turvallisuudellemme. Ennaltaehkäisy on paras tapa estää ääriliikkeiden syntymistä ja leviämistä.

Minä haluan presidentin joka rakentaa turvallista yhteiskuntaa.

Vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset tarttuvat katteettomiin lupauksiin paremmasta elämästä. Eriarvoisuus nakertaa uskoa tulevaisuuteen, ajaa epätoivoisiin tekoihin ja etsimään toivoa äärimmäisistä keinoista. Kaikkialla maailmassa ääriliikkeet saavat kannatusta. Jos yhteiskunta ei onnistu tarjoamaan tulevaisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, niin kuka sitten?

Minä haluan Presidentin, jolla on sydäntä sanoa ei syrjäytymiselle.

—-

Viime vuosina pienituloisilta leikkaamista on aina perusteltu talouden välttämättömyyksillä. Leikkaukset kohdistuvat heihin joilla on jo valmiiksi vähän. Eriarvoisuus luo turvattomuutta ja rakentaa epävakaata yhteiskuntaa. Eriarvoistuminen on vakava turvallisuusuhka. Johon meidän täytyy yhteiskuntana pystyä vastaamaan. Vahvan tehtävä on tukea heikkoa.

Haluan presidentin, jolla on sydäntä puuttua eriarvoisuuden kasvuun.

Me suomalaiset pidämme itseämme mallioppilaana kestävässä kehityksessä ja maailman parantamisessa. Tosiasiassa meillä on vielä paljon tekemistä kestävän kehityksen tavoitteissa. Ilmastotekojen ohella Suomi suoriutuu huonosti työllisyyden hoidossa. Sadat tuhannet suomalaiset ovat työttöminä ja sosiaaliturva on riittämätön. Yhteiskuntamme vastaus työttömyyteen on ollut työttömien syyllistäminen ja heidän asemansa heikentäminen. Tarvitsemme parempia palveluita, enemmän koulutusta ja tukea työllistymiseen. Tarvitsemme solidaarisuutta.

Haluan presidentin, jolla on sydäntä tarttua suomalaisten arkipäivän haasteisiin.

Millaisen Suomen haluamme? Siihen olemme nyt vaikuttamassa. Me teemme nyt niitä ratkaisuja, jotka rakentavat tulevaisuutemme. Ilmastonmuutoksen torjuminen, eriarvoistumisen kierteen katkaiseminen sekä vastakkainasettelun purkaminen ovat niitä kriittisiä kysymyksiä joihin meidän täytyy löytää vastaukset tulevaisuutemme turvaamiseksi. Siksi tarvitsemme vahvan ja rohkean arvojohtajan. Tarvitsemme TUULAN!