Valikko

Tuula Haatainen

Monikulttuurinen Suomi

Suomi ei ole syrjässä oleva maa vaan se kansainvälistyy. Yhtenäiskulttuuri on muuttunut monikulttuuriseksi. Suomeen on muuttanut ja tulee muuttamaan yhä enemmän ihmisiä erilaisista kulttuurillisista taustoista. Yhteisöllisyyden voimalla pystytään kasvattamaan luottamusta ja puolustamaan yleisiä ihmisoikeuksia, sekä taistelemaan rasismia ja väkivaltaa vastaan.

Paikalle voidaan pyytää, esimerkiksi monikulttuurisen taustan omavia nuoria ja maahanmuuttajia keskustelemaan siitä, millainen olisi syrjinnästä vapaa Suomi. Keskustelua myös esim. siitä, miltä tuntuu elää vähemmistönä tai maahanmuuttajana Suomessa? Miten ennakkoluuloja voidaan kitkeä ja keskinäistä luottamusta kasvattaa?