Valikko

Tuula Haatainen

Lähisuhdeväkivaltaa voidaan vähentää

Kolmannes suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemänä. Tätä todellisuutta kuvaa osuvasti myös Ensi- ja turvakotien liiton mainos, jossa äiti opettaa lapsilleen, kuinka paetaan kotona tapahtuvaa väkivaltaa. Pakeneminen on mainoksessa naamioitu leikkinä tapahtuvaksi nalleretkeksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi joulun alla toimeenpanosuunnitelman Istanbulin sopimukseen. Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Vaalipamfletissani ”Suomen paikka maailmassa” peräänkuulutin Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa Suomessa – riittävin resurssein.

Nyt laadittu toimeenpanosuunnitelma on tärkeä. Siinä on yli 40 toimenpidettä, joilla ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa. Sitä sovelletaan myös miehiin ja poikiin silloin kun he ovat lähisuhdeväkivallan uhreja.

Ongelmallista kuitenkin on, ettei hallitus osoittanut toimeenpanosuunnitelman toteuttamiselle minkäänlaista kiinteää tai lisättyä määrärahaa. Määrärahat määritellään eri ministeriöissä vuosittain. Toimenpiteet kuuluvat eri hallinnon aloille, joten rahoituksen saaminen näille tärkeille toimenpiteille täytyy varmistaa vuosittain neuvotteluilla eri ministeriöiden välillä, joka väistämättä aiheuttaa kitkaa. Suunnitelma on tarpeellinen, mutta siihen varatut resurssit riittämättömät.

Suomi käyttää nykyisellään monikymmenkertaisesti vähemmän rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn kuin Ruotsi. Kuitenkin Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta on huomattava ongelma. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallasta johtuvia kuolemia on Suomessa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Silti määrärahojen vertailussa olemme häntäpäässä. Riittämättömillä määrärahoilla ei torjuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Presidenttinä haluan nähdä Suomen, jossa pidetään huolta myös niistä, joiden omat voimavarat eivät riitä. Lähisuhdeväkivalta on Suomessa vakava ihmisoikeusongelma. Väkivallalla on kauaskantoiset seuraukset ja on koko yhteiskunnan etu, että lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen kohdistetaan riittävät resurssit. Vain siten voimme rakentaa tasa-arvoista ja turvallista yhteiskuntaa.