Valikko

Tuula Haatainen

Koulutus ja kehitysyhteistyö

Koulutus ja kehitysyhteistyö ovat politiikan sektoreita, joista nykyinen hallitus on leikannut huomattavasti. Suomi on koulutuksen kärkimaita ja se on meidän valttimme. Kehitysyhteistyö on tärkeä osa globaalia tasa-arvoa ja vakautta.

Mikä on koulutuksen merkitys kansallisella ja globaalilla tasolla? Miten koulutuksella voidaan edistää tasa-arvoa ja vähentää tuloeroja. Koulutuksesta on vientituotteeksi kehittyviin maihin.

Teemasta voidaan keskustella esimerkiksi avoimessa paneelissa: ”Suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuus” tai ”Koulutuksesta vientituotteeksi” tai ”Koulutus ja kehitysyhteistyö”, ”globaalikasvatuksen merkitys”. Puhujiksi voi pyytää tutkijoita, kansanedustajia ja paikallisia koulutuksen asiantuntijoita.