Valikko

Tuula Haatainen

Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys

Ilmastonmuutos on aikamme akuutein uhka, jonka pysäyttämiseksi kaikkien on tehtävä töitä. Maailmassa on yhä enemmän ilmastopakolaisia: ympäristökatastrofit ja nälänhätä lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä.

Tilaisuudessa voidaan keskustella esimerkiksi arkipäivän ekoteoista, tai millaista kestävän kehityksen politiikkaa kuuluisi tehdä, jotta globaalisti voitaisiin hidastaa ilmastonmuutosta.

Vaihtiehtoisesti voidaan järjestää dokumenttielokuvailta, jossa esitetään jokin ilmastopolitiikasta kertova dokumentti (esim. Epämiellyttävä totuus tai Merchants of Doubt) ja tämän jälkeen keskustelua dokumentin pohjalta.

Tilaisuudessa voidaan myös esitellä jotain tutkimusta tai teosta (esimerkiksi keskustelu kirjasta Kirjeitä tulevaisuudesta- ääniä maapallon säästymisestä. Kirjassa on globaalin etelän ja pohjoisen asukkaiden kirjeenvaihtoa, joissa pohditaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja sosiaalisiin epäkohtiin.)

Vaihtoehtoisesti voidaan tilaisuuteen pyytää asiantuntijoita kertomaan, kuinka ympäristöpäästöjä voidaan vähentää/ millaista on hyvä ympäristöpolitiikka.