Valikko

Tuula Haatainen

Hyvää YK:n päivää!

Kuvat Biafran nälkiintyneistä lapsista ovat ikuistuneet oman sukupolveni verkkokalvoille kiteytyksenä maailman epäoikeudenmukaisuudesta. Uutiset Biafran tilanteesta toimivat myös itselleni poliittisen heräämisen moottorina.

Absoluuttinen köyhyys ja nälänhätä maailmassa on 50 vuodessa vähentynyt, mutta ei poistunut. Edelleen lähes 800 miljoonaa ihmistä näkee nälkää ja lähes saman verran elää äärimmäisessä köyhyydessä. Epätoivo näkyy tämänkin päivän uutiskuvissa. Taloudellinen eriarvoisuus tuottaa toivottomuutta. Epätoivon ajama maahanmuutto on lisääntynyt.

YK taistelee absoluuttista köyhyyttä vastaan. Tähän mennessä systemaattisilla toimilla on saatu aikaiseksi esimerkiksi absoluuttisen köyhyyden puolittuminen ja lapsikuolleisuuden vähentyminen kaikkialla maailmassa. Kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan myös se, että yhä useammat tytöt maailmassa pääsevät kouluun.

Presidentti Trumpin johdolla Yhdysvallat on vetäytynyt tasa-arvon kannalta tärkeiden YK:n ohjelmien rahoittamisesta. Päätös vaarantaa toivotun kehityssuunnan absoluuttisen köyhyyden vähentämisessä. Tähän asti Yhdysvallat on rahoittanut noin kolmanneksen koko YK-järjestelmän kehitysyhteistyörahoista. Trumpin hallinnon tasa-arvopolitiikkaa kohtaan osoittama välinpitämättömyys tulee maailman naisille ja yhteiskuntien vakaudelle kalliiksi.

Suomi on nyt kolmanneksi suurin rahoittaja YK:n naisten ohjelmassa ja kymmenenneksi suurin väestörahastossa. Pidän arvossa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen valitsemaa linjaa, jossa pyritään paikkaamaan aukkoja, jota Trumpin hallinnon harjoittama YK-politiikka jättää. Samalla on kuitenkin valitettavasti todettava, että tämän hallituskauden alussa kehitysyhteistyön määrärahoja leikattiin voimakkaasti. Kehitysyhteistyöleikkaukset vaikuttavat dramaattisesti kansalaisjärjestöjen mahdollisuuteen edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja vähentää köyhyyttä ja eriarvoistumista.

Suomi on sitoutunut käyttämään YK:n asettaman tavoitteen mukaisesti kehitysyhteistyöhön vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan. Kehitysyhteistyömäärärahojen suunta on saatava takaisin kestävämmälle uralle.

Haluan tänään onnitella Vuoden YK:n ystäväksi valittua presidentti Tarja Halosta. Ensimmäistä kertaa valittu Vuoden YK:n ystävä -tunnustus myönnetään henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi YK:n tunnettuutta Suomessa, Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin vahvistamiseksi kansainvälisesti. Presidentti Halonen, jos joku on tämän tunnustuksen ansainnut.

Tuula Haatainen