Valikko

Tuula Haatainen

Tuula Haatainen SDP:n presidenttiehdokas

Glad Svenska dagen!

Idag firar vi Svenska dagen. Dagen påminner oss om att Finland är ett samhälle med en levande tvåspråkighet och ett land med ett rikt finlandssvenskt kulturarv.

I år firar vi även Finlands 100-års jubileum med slagordet Yhdessä – Tillsammans. För mig innebär temat att alla ska känna sig lika värda i samhället. Eftersom språk är en central del av vår identitet och utgör även en ingång till vår kultur, vill jag som republikens president värna om Finlands tvåspråkighet och rätten till service på lika grunder.

Jag anser att vi behöver en mer omfattande språklig konsekvensbedömning om tillgång till service och en strategi som uppföljs, även för andra än våra nationalspråk finskan och svenskan. Istället för att avskaffa språk i regionala språkförsök, borde vi utveckla språkundervisningen.

Det är minst lika viktigt idag som tidigare i vår historia att vi finländare lyssnar på varandra. Och ju mera språk vi kan, desto lättare är det att förstå varandra.