Valikko

Tuula Haatainen

Tuula keskustelussa

EU-johtajien hiljaisuus ihmetyttää

Olen kiertämässä Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa ja keskustellut ihmisten kanssa eri tilaisuuksissa. Olen korostanut, että Euroopan unioni on paras turvallisuuden tae Suomen kaltaiselle pienelle maalle.

Olen laittanut ihmetellen merkille EU-johtajien ja Suomen hallituksen hiljaisuuden Katalonian tapahtumien yhteydessä. Tämä on noussut myös tilaisuuksissa tavallisten ihmisten puheenvuoroissa esille.

Tällaista väkivaltaa ei voi hyväksyä. Espanjan keskusvalta ja Katalonian aluehallinto on saatava samaan neuvottelupöytään. Väkivalta ei ole koskaan ratkaisu eikä meidän arvojen mukaista.
Euroopan unioni meille tärkeä arvoyhteisö. Meidän on oltava aktiivisia ja vietävä omia näkemyksiämme unionissa ponnekkaasti eteenpäin.

Ongelmien edessä ratkaisu ei ole vaatia rajoja kiinni. Terrorismin torjunnassa tarvitaan globaalia yhteistyötä YK:n kautta, mutta myös eurooppalaisten viranomaisten kesken, aivan kuten kotimaassa omien viranomaisten kesken.

Turvallisuusriskien yhteydessä on mietittävä mistä ne kumpuavat. Syrjäytyminen on suuri riski turvallisuudelle. On tärkeää, että me emme kasvata poliittisilla päätöksillä eriarvoisuutta.

Meidän on toimittava niin, että jokainen tässä maassa pysyy matkassa mukana. Presidentti on arvojohtaja ja hän voi nostaa asioita esille.