Valikko

Tuula Haatainen

Tuula Haatainen SDP:n presidenttiehdokas

Eriarvoistuminen on myös turvallisuuskysymys

Keskustelimme tänään kestävän kehityksen Agenda 2030 toimeenpanosta. Kestävä kehitys ei ole slogan. Sen on oltava konkreettisia tekoja ja riittävää rahoitusta.

Kestävän kehityksen politiikka luo toivoa toivottomuuden keskelle. Siksi nuorten on oltava työssä keskeisesti mukana. Puhumme sukupolvien ylitse menevistä linjauksista. Tapasin alkuviikosta Nuorten Agenda2030 –ryhmää. Nuorten viesti on: tänään tehtävät päätökset ovat oleellisia sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumiselle.

Tähän mennessä systemaattisella toiminnalla on saatu aikaiseksi esimerkiksi absoluuttisen köyhyyden puolittuminen ja lapsikuolleisuuden vähentyminen kaikkialla maailmassa.

Kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan se, että yhä useammat tytöt maailmassa pääsevät kouluun. Agenda 2030 -tavoitteista viides kuuluukin yksinkertaisesti: ”Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.”

Tavoitteen tukeminen on erityisen tärkeää nyt, kun Yhdysvaltojen uusi hallinto on leikkaamassa budjetteja järjestöiltä, jotka auttavat naisia ja perheitä perhesuunnittelussa. Naisten oikeuksia kunnioittava perhesuunnittelu tarkoittaa sitä, että nainen itse päättää kehostaan ja siitä milloin haluaa synnyttää lapsia.

Vuonna 1995 olin mukana YK:n naisten asemaa käsittelevässä konferenssissa Pekingissä. Kokous oli käänteentekevä naisille: naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja seksuaalioikeudet kirjattiin mukaan. Tätä päätöstä ovat voineet kehitysmaiden naisten käyttää oikeuksiensa puolustamisessa.

Teiniraskaudet estävät tyttöjen kouluttautumista, järjestetyt tai pakotetut avioliitot vievät oikeuden päättä omasta kehostaan. Turvattomiin abortteihin kuolee vuosittain 70 000 naista maailmassa.

Suomessa naisten ja tyttöjen oikeudet ovatkin olleet Suomen kehityspolitiikan keskeisimpiä tavoitteita jo vuosien ajan. Ruotsissa ulkoministeriön politiikka on nimetty feministiseksi politiikaksi. Toimintaa ja päätöksiä tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta.

Koulutus pitäisi nostaa kehitysyhteistyön keskiöön naisten ja tyttöjen aseman vahvistamisen rinnalla. Tyttöjen osallistuminen koulutukseen ja lukutaito laahaa edelleen jäljessä. Tyttöjen ja naisten paremmalla koulutuksella kuitenkin voitaisiin välttää jopa puolet lapsiavioliitoista.

Arvoisa hallitus, tämän hallituskauden alussa kehitysyhteistyön määrärahoja on leikattu voimakkaasti. Sukupuolten välistä tasa-arvoa tukevaan työhön menevän rahoituksen osuus Suomen kaikesta kehitysyhteistyöstä on laskenut 44 prosentista 31 prosenttiin.

Puheet Suomen kehityspolitiikan tärkeimmästä painopisteestä menettävät uskottavuutensa, mikäli niihin ei kohdistu myös käytännössä riittäviä resursseja.

Agenda 2030 ei koske vain kehittyviä maita, vaan myös meitä. Naisiin kohdistuva väkivalta, perhevapaiden epätasainen jakaantuminen ja voimakkaan sukupuolittuneet työmarkkinat edellyttävät määrätietoista korjaamista kotimaassa. Eriarvoisuuden kasvu on iso yhteiskunnallisen turvallisuuden kysymys.

Toimeenpano Suomessa ei saa jäädä vain puheen tasolle, vaan hyvin valitut suuntaviivat kaipaavat tekoja myös Suomessa. Ensi viikolla alkavassa budjettikäsittelyssä on tilaisuus vielä hallituspuolueilla korjata kehitysyhteistyömäärärahojen suunta takaisin kestävämmälle uralle.

Kansainvälisen tuen avulla voimme auttaa ihmisiä selviytymään kotimaassaan.