Valikko

Tuula Haatainen

Arvonnan säännöt

Tuula Haatainen 2018 -arvonnan säännöt ja rekisteriseloste

 Tuula Haataisen presidenttikampanjan arvonnan (jäljempänä ”Arvonta”) järjestäjä on Yhteinen Presidentti ry (jäljempänä ”Järjestäjä”). Arvonta järjestetään 10.1.-28.1.2018.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua arvonnan kampanja-aikana pidetyissä tietyissä Tuula Haataisen presidenttikampanjan tapahtumissa. Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellä ja sähköpostiosoitteella. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä oma nimi ja yhteystiedot tietyistä Tuula Haataisen presidenttikampanjan tapahtumista löytyvälle arvontalomakkeelle.

Osallistuminen ei edellytä uutiskirjeen tilaamista tai muun suoramarkkinointiluvan antamista.

Järjestäjä ei vastaa logistisista syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista. Mikäli arvontalipukkeista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Kampanjaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat yksityishenkilöt, paitsi Järjestäjän henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

Kampanjan viimeinen osallistumispäivä on 25.1.2018 ellei toisin ilmoiteta. Kampanjatilaisuuksien järjestäjät jättävät arvontalipukkeet postin kuljetettavaksi SDP:n puoluetoimistolle (Siltasaarenkatu 18–20 C 6 krs. 00530 Helsinki) viimeistään 29.1.2017.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli kampanja keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Arpajaisten palkinto

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan yksi New Yorkin matkaan oikeuttava lahjakortti. Lahjakortin arvo on max. 1500 euroa. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi. Palkinto arvotaan 2.2.2018 ja voittajan nimi julkaistaan Demokraatissa 8.2.2018. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti. Mikäli voittaja valitsee lahjakortin maksimiarvoa edullisemman matkan, jäljelle jäävää osaa ei palauteta. Mikäli taas voittaja valitsee lahjakorttia kalliimman matkan, hän maksaa itse lahjakortin ja matkan hinnan välisen erotuksen.

Palkintoehdot

Palkinnon arvonnassa voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja lunastukseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien ja muiden palkinnon saajien nimet missä tahansa mediassa.

Henkilötietojen käsittely 

Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietoja ei tallenneta erilliseen Järjestäjän sähköiseen rekisteriin.

Muut ehdot

Järjestäjä ei kerää, säilytä eikä luovuta ulkopuolisille sellaisten kutsuttujen henkilötietoja, jotka eivät osallistu Arvontaan. Järjestäjällä ja/tai toteuttajalla on kuitenkin oikeus tarkastella kaikkia osallistujien antamia tietoja ylläpitotarkoituksissa esimerkiksi mikäli tietojen antamiseen liittyy epäily väärinkäytöksestä tai sääntöjen rikkomisesta.

Järjestäjä vastaa Arvonnan sisällöstä. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta arpajaislippujen postituksessa.

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Järjestäjä: Yhteinen Presidentti ry, Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs, 00530 Helsinki

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteinen Presidentti ry, Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs. 00530 HELSINKI. Y-tunnus: 1564413-2.

Yhteyshenkilö:

Kampanjapäällikkö Jenny Suominen
jenny.suominen@haatainen2018.fi
p. 050 491 1401
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs.
00530 HELSINKI

 

2. Henkilörekisterin nimi

Tuula Haataisen presidenttikampanjan arpajaisten -henkilörekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– Arpajaisten palkinnon arvonta ja voittajan kontaktointi.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– postiosoite

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Henkilöltä itseltään arvontalipukkeen välityksellä

 

6.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ei tallenneta sähköiseen rekisteriin. Tiedot kerätään arvontalipukkeisiin, jotka pidetään Järjestäjän toimesta suojattuna. Henkilötiedot pidetään lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt Järjestäjän henkilöt. Manuaalinen rekisteri hävitetään tietoturvallisella tavalla heti arvonnan jälkeen.

 

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö pitää lähettää rekisterinpitäjälle, ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntökirje skannattuna rekisterinpitäjän sähköpostiin.